FAVWykorzystanie: na mokro

Zastosowanie: armatura łazienkowa oraz instalacja elektryczna i hydrauliczna
Materiał: Płytki szklane, miękka ceramika.

Prędkość: średnia
Wykończenie: Bardzo dobrze
Żywotność: wysoka

Zastosowanie: Do użytku z elektrycznymi otwornicami „Bimbo”, wiertłem uniwersalnym z adapterem art. AUFA

Narzędzie odnawialne kamieniem ściernym art.395B

FAV tabelka